REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

  • Rozstrzygnięcie konkursu "Szkolny detektyw - poszukiwanie nielegalnych składowisk odpadów". więcej

Aktualności
34. posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej

W Strasburgu odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej europejskiej flory i fauny oraz ich siedlisk, tzw. Konwencji Berneńskiej. Polskę reprezentowali pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


2014-12-16
Szlachetna Paczka

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi po raz drugi wzięła udział w akcji SZLACHETNA PACZKA. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników instytucji udało się pomóc rodzinie Pani Kasi i jej piątce dzieci


2014-12-15
Obrady Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekty zarządzeń w sprawie 9. rezerwatów przyrody oraz zmiany planów ochrony dla 28. rezerwatów przyrody w województwie łódzkim


2014-12-15
Posiedzenie sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

W dniach 8-9 grudnia br. odbywa się VI posiedzenie plenarne krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi. Spotkaniu przewodniczy Piotr Otawski podsekretarz stanu w MŚ oraz Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


2014-12-08
O ochronie przyrody w Strasburgu

W Strasburgu trwa posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków europejskiej dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk. W obradach biorą udział delegaci z 35 krajów, Polskę reprezentują pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


2014-12-04
Więcej
Kalendarium