Aktualności
Pożar traw
Nie wypalaj traw!

Wiosną i jesienią dochodzi do pożarów łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Wypalanie traw jest bardzo szkodliwe - obniża wartość gleby, hamuje naturalne procesy rozkładu, powoduje degradację i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt

2019-03-11
Kiedy przypada okres lęgowy ptaków

Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie i niesłusznie uznawany za okres lęgowy ptaków. Jednak termin ten nie jest wprost określony w przepisach prawa jako okres lęgowy

2019-03-09
Dane satelitarne w ochronie środowiska przyrogdniczego

Dzisiaj odbywa się seminarium dotyczące możliwości wykorzystania danych satelitarnych do monitorowania przyrodniczego obszarów chronionych. Spotkanie zorganizowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii

2019-03-08
Wdrażanie przepisów związnych z ochroną gatunkową

Stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych, przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową to temat spotkania, które odbywa się w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

2019-02-28
Finansowanie sieci Natura 2000 w kolejnej perspektywie finansowej

21 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty Wzmocnienie inwestycji w sieć obszarów Natura 2000 poprzez dostęp do funduszy UE i aktualizację priorytetowych ram działania. Jednym z celów była dyskusja dotycząca możliwości finansowania sieci obszarów Natura 2000 po 2020 roku

2019-02-21
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka