środa, 16 kwietnia 2014, 21:10

Ochrona Przyrody NATURA 2000 PROW 2007 - 2013 Wydawanie opinii regionalnego dyrektra ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru (...), planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru (...)
Wydawanie opinii regionalnego dyrektra ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru (...), planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru (...) PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Malec   
wtorek, 02 lutego 2010 12:40

Dotyczy: Wydawanie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z:

a) celami ochrony danego obszaru - jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru - jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony na obszarze Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48 poz. 390).

Wymagane dokumenty:

Wytyczne GDOŚ w sprawie wydawania opinii zalesieniowych (obowiązuje od 17 listopada 2010 r.)

1.wniosek o wydanie opinii (tu można pobrać wniosek),
2.kopia planu zalesienia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
3.kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia lub mapa sytuacyjna w skali 1:25000 lub 1:50000 (lub w skali zbliżonej)  z zaznaczoną lokalizacją działki/działek ewidencyjnych przeznaczonych do zalesienia.
Termin i sposób załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
Miejsca złożenia dokumentów:
1. Sekretariat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, XII piętro 90-113 Łódź
lub pocztą na adres:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul Traugutta 25, 90-113 Łódź
Kontakt: Tomasz Zadworny (042) 665-09-74 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Katarzyna Bolewska (042) 665-09-75,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - dotyczy projektów realizowanych terenie powiatów: m. Łódź, pabianickiego, łódzkiego - wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego.

2. Wydział Spraw Terenowych I z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16a; pokój nr 109
lub pocztą na adres:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Wydział Spraw Terenowych I ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski - dotyczy projektów realizowanych na terenie powiatów: piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, bełchatowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.

3. Wydział Spraw Terenowych II z siedzibą w Sieradzu,98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3, pokój nr 210
ub pocztą na adres:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Wydział Spraw Terenowych II, Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz - dotyczy projektów realizowanych na terenie powiatów: poddębickiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego.

4. Wydział Spraw Terenowych III z siedzibą w Skierniewicach,96-100 Skierniewice ul. Jagiellońska 29; pokój nr 108 lub pocztą na adres:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Wydział Spraw Terenowych III, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice – dotyczy projektów realizowanych na terenie powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego, m. Skierniewice.

Poprawiony: środa, 05 stycznia 2011 14:33