REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

  • Rozstrzygnięcie konkursu "Szkolny detektyw - poszukiwanie nielegalnych składowisk odpadów". więcej

Aktualności
Szlachetna Paczka

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi po raz drugi wzięła udział w akcji SZLACHETNA PACZKA. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników instytucji udało się pomóc rodzinie Pani Kasi i jej piątce dzieci


2014-12-15
Obrady Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekty zarządzeń w sprawie 9. rezerwatów przyrody oraz zmiany planów ochrony dla 28. rezerwatów przyrody w województwie łódzkim


2014-12-15
O ochronie przyrody w Strasburgu

W Strasburgu trwa posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków europejskiej dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk. W obradach biorą udział delegaci z 35 krajów, Polskę reprezentują pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


2014-12-04
Konferencja zamykająca z Ramowej Dyrektywy Wodnej

W Warszawie trwa konferencja podsumowująca cykl szkoleń dotyczących Ramowej Dyrektywy Wodnej, zorganizowanych w 2014 r.  W wydarzeniu uczestniczy Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzej Dziura


2014-12-03
II edycja Europejskiej Nagrody Natura 2000

Do 21 stycznia 2015 r. można zgłaszać kandydatury do II edycji konkursu o Europejską Nagrodę Natura 2000, którego celem jest promocja najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody oraz roli jaką odgrywa sieć Natura 2000 w zachowaniu bioróżnorodności Europy


2014-12-02
Więcej
Kalendarium