wtorek, 22 lipca 2014, 18:39

Ochrona Przyrody OCHRONA GATUNKOWA Ochrona ptaków w budynkach
Ochrona ptaków w budynkach


Pustułka Falco tinnunculus przesiadująca na budynku, w którym znajduje się siedziba RDOŚ w Łodzi, fot. K.Bolewska

UWAGA! Dla inwestorów i wykonawców prac:
Schemat postępowania przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji prac związanych z remontem/ dociepleniem elewacji i stropodachów budynków w kontekście ochrony gatunkowej ptaków

Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 kwietnia 2009 r. dotyczące ochrony jerzyka Apus apus podczas prowadzenia prac remontowych budynków

Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. dotyczące roli nadzoru budowlanego w przestrzeganiu przepisów z zakresu ochrony ptaków podczas prowadzenia prac remontowych budynków

Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 marca 2011 r. dotyczące odstraszaczy ptaków w postaci kolców

Poniżej przedstawiamy folder "PŁOMYKÓWKA Zagrożenia i Ochrona" wydany przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" zawiarający wiele przydatnych informacji związanych z ochroną zasiedlających budynki płomykówek:

Plakat promujący ochronę ptaków gniazdujących w budynkach "Szanuj skrzydlatych sąsiadów" dostępny w formie elektronicznej (1722 x 2370, 1,70 MB) oraz w formie papierowej w siedzibie RDOŚ w Łodzi:

Filtr tytułów     Wyświetl: 
#