REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Konferencja Środowisko Informacji

Zapraszamy do udziału w konferencji „Środowisko informacji” poświęconej udostępnianiu informacji o środowisku w sieci. Spotkanie odbędzie się w dniach 1 - 2 października 2014 r.


2014-08-07
Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Do 10 sierpnia 2014 r. możliwe jest zgłaszanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nowych inwestycji lub przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarach dorzeczy Wisły i Odry


2014-08-02
Nowa publikacja o obszarze Pradolina Warszawsko-Berlińska

Dostępna jest publikacja Ptaki lęgowe OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska pod redakcją Tomasza Janiszewskiego, Patrycji Podlaszczuk i Zbigniewa Wojciechowskiego. Materiał powstał w oparciu o dane zebrane w latach 2006-2008


2014-08-01
Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Prezes Rady Ministrów powołał Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Głównego Konserwatora Przyrody. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem


2014-08-01
Podsumowanie IV edycji Akademii Menedżera

Już po raz czwarty studenci z całego kraju wzięli udział w cyklu szkoleń, warsztatów i wyjazdów studyjnych organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju


2014-07-30
Więcej
Kalendarium